Select Language / Välj Språk

Arbetsgivarens rätt till bilder

Hej, jag jobbar på en statlig myndighet. Det händer att jag ibland tar bilder på olika händelser och saker i tjänsten, min arbetsgivare hävdar att de har rätt till bilderna och att jag inte får publicera dom på tex Twitter. Har de rätt att göra så?

Signatur: 
PN

Kommentarer

Om du är anställd som fotograf eller det annars framgår av kollektivavtal äger din arbetsgivare rätten till dina fotografier. Om du inte är anställd som fotograf äger du rätten till dina bilder. Däremot kan arbetsgivaren ha regler för fotografering i lokaler som tillhör arbetsgivaren, där kan arbetsgivaren bestämma vad som får fotograferas.
By Pär Öhman