Select Language / Välj Språk

arbetsgivarens skyldigheter gentemot sina anställda

Jobbär på ett företag inom detaljhandeln som nu har beslutat om att fotografera all personal enskilt och i gruppbild som sedan ska, användas i reklamsyfte tex på affischer vid busshållplatser, i tidningsannonser mm.
Vad har arbetsgivaren för skyldigheter gentemot oss anställda, att informera oss det detta.
Men det har uppstått många frågetecken och en osäkerhet från vissa anställda pga av privata skäl om att visas offentligt och hur de ska användas.
Vad kan vi förmedla till vår arbetsgivare vad hen har för skyldigheter till oss anställda att informera om, vad kan vi kräva tex ett kontrakt/informatiinsbrev?
Har vi rättighet att besluta om vad hur när "mitt" foto ska användas eller har jag gett mitt godkännande till att fotas så har arbetsgivaren fulla, rättigheter till fotona, och den anställde kan aldrig neka till att det används.

Signatur: 
maja

Kommentarer

För att använda en persons bild i reklamsammanhang fordras tillstånd. En person kan vägra att vara med i reklamsammanhang. Det kan vara svårt som anställda att vägra ställa upp, men har man skäl till detta så får nog arbetsgivaren acceptera detta. I vart fall behöver arbetsgivaren den anställdes tillstånd för utnyttjandet av en personbild i reklamsammanhang, viket framgår av lagen om namn och bild i reklam. Något generellt tillstånd behöver man inte ge utan medge endast i fall till fall. Om anställningen uphör har man rätt att begära att bilden tas bort.
By Staffan Teste