Select Language / Välj Språk

Återtagande av rätt till användning av bilder/webbmaterial

Hej!
Ett företag jag varit i samarbete med evenemang har jag sponsrat med en åroduktion av en hemsida samt bilder som företaget kunnat utnyttja fritt under tiden vi innehaft samarbete med.

Nu så håller jag och företaget i fråga att avsluta vårt samarbete pga av olika omständigheter. Hur kan jag enklast meddela företaget att de inte längre kan använda mitt material och vilken korrekt juridisk hänvisning kan jag göra?
Jag funderer på att be företaget att sluta använa materialet i annat fall att betala för att fortsätt nyttja materialet.

Signatur: 
Speedygee

Kommentarer

Om ni inte vill att företaget ska fortsätta att använda ert material kan ni hänvisa till ert samarbetsavtal, om det framgår av detta att företaget endast haft rätt att använda era bilder och webbmaterial under den tid som ni har haft ett samarbete. Oavsett om ni har skrivit ett samarbetsavtal eller inte äger ni som upphovsman rätten till de bilder ni tagit och det webbmaterial ni skapat. Ni bör för företaget klargöra att de, i och med samarbetsavtalets upphörande, inte längre har någon rätt att använda ert material. Om de vill fortsätta att använda materialet bör ni komma överens om hur detta material får utnyttjas och vilken ersättning som ska utgå för detta utnyttjande.
By Pär Öhman