Select Language / Välj Språk

Auktionsobjekt

Kan jag publicera ett avfotograferat auktionsobjekt, på ex Tradera, på min hemsida? Objekten är bl a kuvert med specialstämplar och frimärken. Syftet är att publicera
en sammanställning av olika typer.

Signatur: 
airmail

Kommentarer

En fotograf har alltid rätten till sin bild och måste tillfrågas om man avser att använda hans/hennes bild. Är auktionsobjektet ett nyare designat föremål som har verkshöjd t.ex. en målning behöver också skaparen av föremålet tillfrågas ominte skyddstiden gått ut. I det här fallet om frimärkena är utgivna tämligen nyligen kan upphovsrätt finnas hos gravören.
By Staffan Teste