Select Language / Välj Språk

Avatarer - forum, sociala medier o d

På forum och andra sociala medier på internet förekommer ju avatarer. Många gånger hämtade från, hela eller delar av, bilder på internet. Många gånger används samma avatar på olika forum.
Vad gäller i dessa fall beträffande bildrättigheter? Är det de ansvariga för de olika forumen/webbsidorna, som ytterst är ansvariga för att avatarerna består av bilder som får användas fritt? Eller är det "avatar-ägaren"?

Signatur: 
Jenny

Kommentarer

I första hand är det den som utnyttjar forumet eller hemsidan ("tjänsten") som är ansvarig för att kontrollera bildrättigheterna, dvs "avatar-ägaren". Om det inte är möjligt att få tag på den som utnyttjar avataren bör du kontakta den som är ansvarig för tjänsten och göra gällande din upphovsrätt. Om den som är ansvarig inte tar bort det material som gör intrång i din upphovsrätt är det möjligt att kräva ersättning även från denne. Glöm inte bort att dokumentera intrånget genom att ta en skärmdump. Av skärmdumpen ska hela adressen, intrånget och datum framgå.
By Pär Öhman