Select Language / Välj Språk

Avbilda produkt

Får jag avbilda en produkt (t ex Coca-Cola-burk) och arrangera bilden (digitalt eller verkligt) i syfte att skapa samhällskritik/satir/konst?

Signatur: 
Mari Lo

Kommentarer

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan. Mycket avgörs egentligen hur pass konstnärligt det görs. Samhällssatir och konst kan ibland anses vara tillåtet även om man använder sig av annans rätt t.ex. upphovsrätt eller rätt till varumärke. Det finns exempel på detta bl a i USA. I Sverige finns några fall där konstnären gått fri efter att ha använt sig av annan konstnärs verk. Att bara stoppa in ett konstverk och göra en egen version med hjälp av photoshop anses nog inte räcka. Inte heller får det anses vara satir att bara lägga till en egen pratbubbla på en annans upphovsrättsligt ägda bild.
By SuperAcoAdmin