Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Avslag på Metros krav

Tidningsföretaget Metro har bestridit en videofilmares krav vid Attunda tingsrätt och krävt att ett småmål skulle förklaras som vanligt tvistemål och att målet på grund av svårtolkade problem kring länkning till allmänheten skule förklaras vilande i avvaktan på liknande beslut i Högsta domstolen och EU-domstolen. Tingsrätten i Attunda avslår båda yrkandena. Målet fortsätter som FT-mål och rätten finner "inte att det är av synnerlig vikt för prövningen.. att frågor som är föremål för prövning i EU- domstolens mål och Högsta Domstolens mål först avgörs". Bakgrunden till målet mellan videofilmaren och Metro är filmingen av bungyjump där linan gick av och en australiensisk flicka störstade ned i vattnet vid Viktoriafallen men mirakulöst överlevde. Filmen har spritts över världen av bl.a.  Channel 9 och Reuters utan tillstånd från upphovsmannen. Bl.a. har filmen utan tillstånd av upphovsmannen lagts ut på You Tube varifrån Metro exemplarframställt den och utan tillstånd av upphovsmannen lagt upp den på sin egen hemsida.