Select Language / Välj Språk

Barnbilder på facebook

Mitt ex lägger ut bilder på vårat barn på sin facebooksida. Jag har vid flertalet tillfällen sagt till honom att sluta då jag inte alls tycker att det är ok. Sista gången sa jag att händer det igen så polisanmäler jag det, men nu har han trots det lagt ut bilder igen? Vad är det som gäller? får han lägga ut om jag säger nej. Ska/ kan jag polisanmäla honom?
Sus

Signatur: 
Sus

Kommentarer

Den som har tagit en bild har alltid rätt att använda sin bild.Däremot om du är ensam vårdnadshavare så bör ditt ord väga tungt. En bild är alltid en personuppgift och du kan lyssna med daatainspektionen vad de anser man kan göra i ditt fall.
By Staffan Teste