Select Language / Välj Språk

Bild på tavla innan utställning

Hej,

kan man lägga ut bilder på nya målningar på sin hemsida innan de ställts ut?

Signatur: 
MG

Kommentarer

Är det du själv som är upphovsman bestämmer du själv. Är det någon annan fordras upphovsmannens tillstånd.
By Staffan Teste