Select Language / Välj Språk

Bilder på avliden person

Är det tillåtet att lägga ut bilder på avliden person, på sociala medier?
De kan ju inte säga sin uppfattning om det.
Som anhörig är det kränkande.
Mvh.
Kaos

Signatur: 
Kaos

Kommentarer

I Sverige har den som är avliden inget skydd för bildåtergivning om det inte är kränkande. Juridiskt är det svårt att fälla någon för kränkning av avliden. Det finns bara ett rättsfall kring Dag Hammarsköld. När det gäller publicering - inte reklam - finns inte heller något skydd för levande personers bilder. Bara om det medföljs av kränkande text eller kränkande manipulering av bilder blir det straffbart. Jag förutsätter att den som publicerar har skaffat sig rättigheterna att publicera bilderna. Annars kan upphovsmannen till respektive bild göra gällande upphovsrättsintrång.
By Staffan Teste