Select Language / Välj Språk

Bilder på lekplatsen

När jag gick till en lekplats med min son var en förskola där och lekte. Jag tog bilder på min son som i några fall hade andra barn med på bilden. Då kom en i förskolepersonalen fram till mig och frågade varför jag fotograferade. Jag svarade att jag ville fotografera min son och kanske lägga ut bilderna på Facebook. Hon påstod då att det fick jag inte för det krävdes att föräldrarna till övriga barn på bilden hade gett sitt tillstånd.
Begår jag något brott om jag publicerar en bild på Facebook med barn (som inte är mina) om jag inte har barnens föräldrars tillstånd?

Naturligtvis var bilderna inte kommersiella eller kränkande...bilder med en lämplig bildtext av typen "Idag har vi varit på lekplatsen och lekt med andra barn i två timmar"

Signatur: 
Johan

Kommentarer

De regler som personalen från lekskolan talar om gäller enbart för lekskolans eget interna privata område. I den händelse lekskolebarnen befinner sig på allmän mark är det fritt fram att fotografera och lägga ut bilder på Internet. Numera är det allt vanligare med barn med hemlig identitet så det går ju att tillfråga personalen om sådana problem. Men något förbud mot fotografering finns ej på allmän plats.
By Staffan Teste