Select Language / Välj Språk

Bilder tagna inne på ett gym används i reklamsyfte för ett annat

Bilder som två av mina fd coacher tagit inne på mitt gym används nu i reklamsyfte för nyöppnandet av deras gym via bl a Instagram, nåt som jag inte tycker är ok. Men hur ser det ut rent lagligt??

Signatur: 
TS

Kommentarer

Det är inte OK. Fotografera på allmän plats är tillåtet, men fotografera på annans område får inte ske utan tillstånd. Ta upp saken med dem. Har personer kommit med på bilden kan dessa kräva ersättning enligt lagen om namn och bild i reklam.
By Staffan Teste