Select Language / Välj Språk

Bildpublicering för företag

Hejsan!

Om ett företag (bank- och försäkring) vill fotografera kundträffar i bokad möteslokal eller evenemang som sker i företagets egna lokaler och fotograferar detta. Är det okej för företaget att publicera dessa bilder utan samtycke eller tillstånd av personerna på sin egen webbsida eller företagets sociala medier för att berätta om evenemanget?

Gäller samma oavsett ålder på de fotograferade?

Signatur: 
Sofia

Kommentarer

Företag har rätt att fotografera i företagets egna lokaler. Om fotografierna används i marknadsföring krävs personens samtycke enligt lagen om namn och bild i reklam. Företaget måste även iaktta personuppgiftslagen och bestämmelser om ärekränkning.
By Pär Öhman