Select Language / Välj Språk

Bildspel

Är det tillåtet att göra ett bildspel, skanna in bilder och läsa in texten, av en bilderbok?
Lättare att visa för en stor grupp barn än att visa bilderna, som ofta är små för var och en. Alla ser bilden samtidigt och man slipper läsa.

Signatur: 
Bettan

Kommentarer

Det finns en organisation Bonus Copyright med vilken man kan teckna avtal om undervisning se http://www.bonuscopyright.se/ Finns inget sådant avtal för skolan är detta som beskrivs inte tillåtet.
By Staffan Teste