Select Language / Välj Språk

Bokomslag i publik databas

Hej! Jag undrar ifall det behövs något tillstånd för att publicera egentagna bilder på bokomslag i en publik databas? Omslagen är på äldre böcker som ingår i en museisamling.

Signatur: 
Annelie

Kommentarer

Egentagna fotografier på bokomslag som ska användas i en publik databas kräver upphovsmannens tillstånd, dvs. personen som skapat bokomslaget. Upphovsrätten till bokomslagen gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled, därefter är bokomslagen fria att användas.
By Pär Öhman