Select Language / Välj Språk

Bokvikning

Jag vill vika en bok med Harley Davidson logga är det tillåtet ?

Signatur: 
Eva

Kommentarer

Om du med frågan avser att publicera loggan på en bok så bör du fråga om tillstånd av den som äger loggan. Någon har skapat den och den blir fri först sedan upphovsmannen har varit död i 70 år eller om man inte anser att det är ett verk 50 år efter första publicering. Loggan skyddar annars enbart från konkurrerande användning.
By Staffan Teste