Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Bostadsrättsägare får hjälp

Bildombudsmannen AB har startat ett samarbete med Bostadsrättsägarnas Riksförbund och hjälper Bostadsrättsägare med deras problem. Det kan vara hjälp gentemot byggföretag eller föreningsstyrelser som trakasserar sina medlemmar. En bostadsrättsägare har stämt en styrelseordförande för förtal vid Södertörns tingsrätt.

Ibland kan det förefalla som om bostadsrättsföreningarnas styrelse glömmer bort att de även skal verka för sina medlemmars intressen.