Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Brukshundsklubb nu i hovrätten i Malmö

En brukshundsklubb från Skutskär har gjort sig skyldig till upphovsrättsligt intrång. Efter stämning vi Ystads tingsrätt får nu klubben betala såväl ersättning som skadestånd till fotografen. Föreningen utnyttjade på fyra olika ställen på föreningens hemsida fotografens bild av svenska flaggan. Flaggbilden manipulerades och hundar m m placerades ovanpå den svenska nationalsymbolen. Ett tilltag som strider gentemot lagstiftning om hur flaggsymbolen får utnyttjats och som riksheraldikern ser som kränkande.  Föreningen skyllde på oförstånd och bristande kunskap om upphovsrättslagstiftningen. Tingsrätten  fann att föreningen gjort sig skyldig till intrång och att detta var oaktsamt och dömde föreningen att betala såväl ersättning som skadestånd för utnyttjandet av fotografens bild. Ersättning och skadestånd var så blygsamt att fotografen överklagade tingsrättsdomen till hovrätten över Skåne och Blekinge och beviljades prövningstillstånd. Nu får hovrätten bedöma de kränkningar Brukshundsklubben gjort sig skyldig till. I sitt svar till hovrätten tycker inte Brukshundsklubben att de överhuvudtaget varit oaktsamma när de otillåtet publicerat fotografens bild utan att undersöka vem som var fotograf och om de kunde få tillstånd till detta.