Select Language / Välj Språk

"Clairvoiant media" kräver pengar för bilder som hon drömde att jag gjorde.

Ett "clairvoiant media" som tror att hon kan prata med döda andar har fått en advokat til att stämma min vän för några manipulerade bilder som han inget ansvar har för men som hon drömde att han har gjort.

På bilderna visas han tillsammans med två av mediets vänner.

Bilderna har hon hittat på en slumpmässig hemsida, som han inte har något ansvar for.

Varken det "clairvoiante media" eller advokaten har sänt honom någon faktura eller fordran innan, men endast begärt att domstolen stämner honom.

Kan man göra det?

Signatur: 
REX

Kommentarer

I den händelse någon utnyttjar en annans bild är det ett brott som kan åtalas i domstol. På samma sätt går det att civilrättsligt stämma. Det är brukligt att kontakt tas innan, men det är inte olagligt att inte göra det. För en stämning fordras dock bevis att ett intrång har skett. Men det är domstolens sak att avgöra om stämningen i så fall skall avvisas.
By Staffan Teste