Select Language / Välj Språk

Copyright fråga.

Hej!'
En medlem i vår förening har på både föreningens uppdrag och själv tagit bilder på medlemsbilar mm. Nu har han lämnat föreningen och kräver då att bilderna han tagit skall han ha tillbaka /vi skall ta bort dem från vår sida fast att det är han själv som lagt upp dem på vår FB sida och vissa av dem har han tagit som ett uppdrag från oss
. Hur rekommenderar ni oss att göra?

Signatur: 
JOE.

Kommentarer

Finns inget avtal om att bilderna skall få ligga på föreningens hemsida så är det nog bara att acceptera upphovsrättsinnehavarens krav. Ni skriver att vissa bilder tagits på uppdrag. I det sammanhanget avgör hur avtalet om uppdraget ser ut. Har fotografen fått betalt av föreningen för att fotografera till hemsida så borde uppgörelsen gälla. Svårigheten är bara hur uppgörelsen ser ut. Hur mycket har fotografen fått betalt? Hur länge har man kommit överens om att bilden skall få finnas på hemsidan? Det är alltid bäst att träffa skriftliga avtal innan uppdraget genomförs. Då är man gardera mot att någon part ändrar sig.
By Staffan Teste