Select Language / Välj Språk

Dagstidning

Hej!
Jag vet att man får ta ett eget foto av ett gammalt konstverk, men vad är det för copyrightregler som gäller foton i dagstidningar? Kan jag fotografera framsidan av en tidning och publicera på t.ex internet utan att kompensera tidningen i fråga?

Signatur: 
Ida

Kommentarer

För ett utläggande av en tidningsartikel med bilder fordras tillstånd. Det kan fordras tillstånd av såväl tidningen som fotografen. Vänd dig till tidningen och fråga.
By Staffan Teste