Select Language / Välj Språk

En person säger att han har rätt att länka min bild.

Jag hittade en utav mina fågelbilder på ett forum personen som lagt in bilden säger att han har rätt att länka den så här skriver han:

You Tube, som ett exempel, tar bort på upphovsrättsinnehavarens begäran. Det är så dom klarar sig med ett legalt fildelningssystem.

De flesta unga är betydligt mer insatta i upphovsrättsliga frågor än äldre. Det är iallafall mitt intryck. Det är en fråga som engagerar.

Det är ju inte så att jag var inne på din blogg och plankade utan jag länkade på Google Bild. Du kan ju börja med att stämma Google?

Detta var länken jag använde och man sätter "img" runt källkoden - [img]så här[/img]. Det är inte konstigare än att man länkar till You Tube.

Jag har vare sig kopierat eller distribuerat din bild. Jag har således inte brutit mot någon upphovsrättslig lag.

Du får ta ett snack med Google!

Jag önskar dig all lycka till för att få upprättelse!

Har han rätt.

hälsningar
Patricia Nordforss

Signatur: 
Patricia

Kommentarer

Om jag förstår saken rätt så var din bild synlig på forumet. Då är det ingen länkning utan ett otillåtet återgivande. Om det går att skriva ut foruminlägget med bild så är det en otillåten exemplarframställning samt otillåtet tillgängliggörande. En länkning är återgivandet av en adress t.ex. www.blf.se där man kan läsa nyhetsartiklar om foto och upphovsrätt. Då förflyttar man sig till en annan sida där texten återges. Det är en väsentlig skillnad gentemot om texten eller bilden skulle förflyttas till ursprungshemsidan. Frågorna om länkning och t.ex. streaming är dock föremål för avgöranden i EU-domstolen, då de blivit alltmer komplicerade.
By Staffan Teste