Select Language / Välj Språk

Ersättning

Jag är är VD och ägare på ett företag mindre möbel företag som tidigare ägdes
av en man som även är fotograf. När vi tog över företaget så innehöll det bl.a en bildbank med företagets produkter fotograferade av ägaren under sin tid som VD på företaget och under arbetstid.
Bl.a innehöll det en bild på hans dotter som använts ett flertal tillfällen under hans tid och som vi fortsatt använda i en katalog.

Nu har jag fått en faktura på 50.000SEK för modellarvode och att vi publicerat dessa utan att ha frågat om tillåtelse.
Vad gäller?

Signatur: 
Ldv

Kommentarer

Det är viktigt att göra upp om de produktbilder som finns i ett företag när det tas över av annan ägare. Det är inte säkert att bildrättigheterna finns hos företaget. Ägaren kan ha valt att lägga rättigheterna hos någon annan jämför med IKEA som betalar rojalty till annat bolag för namnrättigheterna varje år. Ännu svårare är det med reklambilder där det förekommer personer. Enligt den svenska lagen namn och bild i reklam fordras tillstånd av personerna på bilden om de skall användas i reklam. Finns inget tillstånd är risken stor för skadeståndskrav.
By Staffan Teste