Select Language / Välj Språk

Får en journalist använda mina privata Facebookbilder?

Jag har varit på en privat resa med mina arbetskamrater. En journalist har publicerat mina bilder i tidningen. Är det tillåtet?

Signatur: 
PB

Kommentarer

Har du publicerat dina bilder privat på din privata facebooksida så är det inte tillåtet. Kräv tidningen på ersättning.
By Staffan Teste