Select Language / Välj Språk

Får jag använda för kommersiellt bruk?

Hej,

Jag har hittat en hemsida som skapar bilder av olika slag ex free vektor. Man kan ladda ner dessa fritt och det står att de är fria för kommersiellt bruk. Sedan står det att man kan anmäla en bild om man vill. Vad händer om jag skulle använda en bild på mina produkter i mitt företag om bilden skulle bli anmäld ?

Jag undrar även hur vidare man får använda sig av exempelvis citat och ordspråk vid kommersiellt bruk? Hur fungerar det med citat på latin som man inte vet vem står bakom?

Signatur: 
Tilda

Kommentarer

Det är endast tillåtet att använda upphovsrättsligt skyddade bilder med upphovsmannens tillstånd. För att använda dig av s.k. ”free vector” bör du försäkra dig om att upphovsmannen har lämnat sitt tillstånd till hemsidan. Om ni använder er av bilderna i ert företag kan ni bli ersättningsskyldiga för ert utnyttjande om det visar sig att upphovsmannen inte lämnat sitt tillstånd. Upphovsrätten skyddar litterära verk 70 år efter upphovsmannens dödsår, därefter är verket fritt att använda. Samma skydd gäller för citat på latin.
By Pär Öhman