Select Language / Välj Språk

Får man visa bild o film på personer i tv utan att de tillfrågas

Svt visade ett program för några veckor sedan vari helt plötsligt känsliga foton och filmsnuttar kom upp på en väninna till mig tagna på 70-talet.
Svt har dröjt med svaret men då jag nu varit på dem igen o igen lovar de återkomma då de kontaktat redaktören för aktuellt program.

Min fråga till dem och er är FÅR MAN VISA BILDER O FILMER UTAN ATT TA KONTAKT MED PERSONEN DET GÄLLER ?

Signatur: 
Madde

Kommentarer

Det är tillåtet att visa bilder och filmer så länge man innehar rättigheterna till materialet och det inte visas i marknadsföring. Om det är du eller din väninnan som äger rättigheterna till materialet har ni rätt att kräva att materialet inte visas och få ersättning för utnyttjandet.
By Pär Öhman