Select Language / Välj Språk

Får någon ta kort på din bil och registreringsskylt och sedan publicera på Facebook?

Blev på ett hotfullt sätt fotograferad och även min bil med registreringsskylt. Detta lades sedan ut på bland annat på Facebook.
Jag känner mig både kränkt, hotad.
Är detta verkligen tillåtet, och vad kan kan jag göra åt detta?

Vänliga hälsningar
Jan König

Signatur: 
JK

Kommentarer

Bilregistreringsnummer anses ibland vara en personuppgift. Datainspektionen skall övervaka att personuppgiftslagen efterföljs på Internet. Ta kontakt med dem och be dem hjälpa dig.
By Staffan Teste