Select Language / Välj Språk

Får vi använda en bild från Djungelboken i en presentation?

Hej,

är det ok att fritt använda en bild från Disneys "Djungelboken" i en presentation som även kommer att finnas på webben?

Signatur: 
"Äta myror"

Kommentarer

Disney har upphovsrätten till de bilder bolaget producerar. Eftersom skyddstiden inte gått ut måste du få tillstånd av Disney.
By Staffan Teste