Select Language / Välj Språk

Filma och lägga ut på minderåriga

Hej

Jag har en fråga gällande min systerson.

Han har en klasskamrat som filmar honom och deras klasskamrater, vet dock inte under vilka situationer, och han och klasskamraterna känner obehag och oro av att klasskamraten filmar dom och sedan lägger ut på Youtube utan deras eller målsmans godkännande. Dom är minderåriga.

Så min fråga är om klasskamraten får göra så?

Med vänlig hälsning/ Maria

Signatur: 
Maria

Kommentarer

Filmerna kan innebära ett brott om de utgör förtal eller kränkande fotograferingen. Kränkande fotografering gäller om fotograferingen sker hemligt och i ett privat utrymme. Om filmerna är kränkande och laddas upp på internet kan de även vara i strid med personuppgiftslagen. Skolan kan också ha regler om förbud mot filmning i skolans lokaler.
By Pär Öhman