Select Language / Välj Språk

Filma webbtv och fota tidning?

Hej,

Ibland ser man att människor fotat notiser, artiklar mm från dagstidningar och lagt ut på tex facebook, eller finns med i en dokumentär. Är det lagligt? Och om jag filmar en webbtv sändning från en dagstidning på nätet och lägger ut på facebook eller lägger i en dokumentär ... är det lagligt? Eller är det upphovsrättsinkränkning även om tidningens namn syns?

Signatur: 
Undrande

Kommentarer

Tillsånd fordras för att återge upphovsrättliga prestationer som är skyddade t.ex. bilder och lämgre texter, teckningar osv. När det gäller kortare texter finns en citaträtt, som inte finns för fotografier. Vid citat av text måste upphovsmannen anges. Att återge en hel filmsändning är otillåtet däremot kan en film eller tv-sändning citeras i ringa omfattning jmf. med t.ex. filmkrönika. En kortare notis uppnår knappast verkshöjd och borde kunna återges om den inte innehåller teckningar eller fotografier. Det räcker inte med att tidningens namn syns vid återgivande av skyddade prestationer. Upphovcsrätten finns dels hos skriventen eller fotografen samt tidningen. Båda måste ge sitt tillstånd.
By Staffan Teste