Select Language / Välj Språk

Filminspelning i hyrd villa och rättigheter för visning och användning

Hej!

Ett produktionsteam som samarbetar med SVT vill hyra vår villa och har då skickat ett avtal som innehåller denna klausul:

".. har rätt att använda och utnyttja allt det material man filmat eller fotograferat av lokalen/objektet för all framtid i alla nu kända och framtida medier i hela världen."

Vi menar att det är för långtgående och kan ju innebära att de läger upp foton eller filmer precis var som helst, t ex på icke etiska sajter. Vi har ju dessutom ingen kontroll på vad de fotograferat eller filmat. Därför har vi svarat med detta.

"Vi skulle kunna sträcka oss till att godkänna användning av det material som ingår i scenerna till användning i projektet "xx" och i liknande sammanhang.

Tacksam för dina synpunkter på detta.

Anders L

Signatur: 
Anders L

Kommentarer

Det är alltid viktigt att läsa igenom avtal innan ni skriver under. Om ni är osäker på vad produktionsbolaget menar med avtalet bör ni reda ut det innan ni skriver under. Om ni inte kan acceptera villkoret bör ni, som ni redan gjort, ge förslag på en ny skrivning.
By Pär Öhman