Select Language / Välj Språk

Försäljningsrätt till orginal?

Hej Bildombudsmannen!

Jag är anställd som fotograf på en liten marknadsbyrå. Min anställningsbeskrivning är fotograf och filmare. Inget avtal om användningsrätt är skriven mellan jag och min arbetsgivare.

Vi har en återkommande kund som jag fotograferar åt i olika sammanhang. Jag levererar alltid en bearbetad bild utifrån originalfotot jag tagit. Har kunden rätt att kräva originalbilderna av mig eller min arbetsgivare? Det finns som sagt inget skrivet eller muntligt avtal för användning av bilderna, varesig mellan jag och min arbetsgivare eller arbetsgivaren och kunden.

Jag som fotograf har den ideella rätten till bilderna. Men kan kunden, eller för den del, min arbetsgivare kräva att få originalen av mig? Den enkla frågan är, vem äger filerna på kamerans minneskort om inget avtal skrivits av mig som anställd fotograf?

Signatur: 
Lars

Kommentarer

Det vanlig är att ett företag som har anställda fotografer tar över upphovsrätten till bilderna och kan använda fotografierna för egen verksamhet. Skall bilderna säljas vidare till tredje part (om detta inte ingår i företagets verksamhet) kan avtal träffas om fördelning av försäljningspriset mellan företag och fotograf. Den ideella rätten kvarstår hos fotografen som har rätt till namngivning m m. Svesnka Journalistförbundet har ett kollektivavtal på journalistområdet som brukar vara normgivande även för andra fotografer. En kund kan aldrig kräva att få överta originalen.
By Staffan Teste