Select Language / Välj Språk

Foto av delar av konst

Jag undrar om man fritt kan ta bilder av delar av offentlig konst; processa bilderna i bildbehandlingsprogram och sedan använda dem "fritt" utan att samråda med det ursprungliga konstverkets upphovsman/upphovskvinna?

Signatur: 
Pax

Kommentarer

När det gäller offentlig konst, stadigvarande placerad på allmän plats, är den fri att avbilda och publicera dock ej på Internet. Det innebär att du kan fotografera detaljer i konstverket också. Däremot kan det som du uttrycker "processandet" uppfattas som en otillåten bearbetning av konstverket som fordrar upphovsmannens tillstånd. Eftersom saken aldrig prövats i domstol går det inte att ge ett säkert svar.
By Staffan Teste