Select Language / Välj Språk

Foto av gåramålningar

Hej
Vi är en grupp människor som ideelt jobbar med ett projekt kring ortens gamla ursprung. Vi har som idé att framställa en enkel skrift kring detta arbete som pågått några år. Vi har bl.a haft utställning av s.k gåramålningar från platsen. Nu funderar vi på att ha med det i vår kommande skrift. Går det?
Den äldsta målningen är ifrån 1891. Målarinnan har varit avliden sedan 1950. Inga anhöriga finns.
En annan målning är ifrån 1930. Målarens öde är ej klart. Ingen av målarna/målningarna har för oss något bekant försäljningsvärde.
Hur kan vi tänka??

MVH

Signatur: 
Cecilia

Kommentarer

Upphovsrätten gäller 70 år efter det år upphovsmannen dog. För att använda målningarna i er kommande skrift behöver ni upphovsmannens eller rättsinnehavarens tillstånd. Upphovsrätten är en ensamrätt som gäller oavsett försäljningsvärdet. Ta reda på vem som är rättsinnehavare idag och fråga om tillstånd. Dog konstnärinnan 1950 gr upphovsrättsskyddet ut 2020.
By Pär Öhman