Select Language / Välj Språk

Foto från fb/instagram i veckotidning

Hej.
Har jag rätt att publicera mina egna införda bilder och teckningar från fb och
Instagram i veckotidningar och annan media, eller bryter jag mot någon lag i så fall?
Kan det bli rättsliga påföljder av något slag?

Signatur: 
majsan

Kommentarer

Det är oklart vad ni menar med egna införda bilder och teckningar. Om det är du som har skapat bilderna och teckningarna så äger ni rättigheterna till verken. Det spelar ingen roll att ni lagt upp dem på Facebook eller Instagram, ni har fortfarande rätt att använda dem i veckotidningar och annan media. Om det inte är ni som har skapat bilderna eller teckningarna så äger ni ingen rätt att lägga upp dem, inte ens på Facebook och Instagram. Den som utan upphovsmannens tillstånd lägger upp bilder eller teckningar kan bli ersättningsskyldig.
By Pär Öhman