Select Language / Välj Språk

Foto på artister

Jag har genom åren tagit kort på många artister vid offentliga konserter. Detta i samband med artiklar/rescensioner som jag själv skrivit i olika tidningar.
Vissa av artiklarna/fotona har jag tagit som frilans, ibland ideellt utan ersättning.
Vissa har jag tagit/skrivit i egenskap som anställd på olika tidningar, men i dessa fall har jag själv bekostat film (eller redigerat i egen dator) och haft min egen kamera.

Några viktiga frågor:

1. Har jag själv rättigheterna till alla dessa bilder?
2. Har jag rätt att lägga upp bilderna på en egen hemsida?
3. Har jag rätt att kopiera och sälja bilderna om någon vill köpa?

Signatur: 
Konsertfotografen

Kommentarer

Du skriver att du varit anställd vid vissa tillfällen. I alla dessa sammanhang är det anställningsavtalet som gäller och då gäller vad som är avtalat mellan parterna eller vad som sägs i gällande kollektivavtal. Bäst uttolkare av det är Journalistförbundet. När det gäller frilansandet är det också en fråga om vad som avtalats vid försäljningen. Vanligtvis behåller fotografen sin rätt och i så fall är svaret ja på alla tre frågorna precis som om du levererat bilder utan ersättning. Men har du avtalat bort din rätt är svaret nej på frågorna.
By Staffan Teste