Select Language / Välj Språk

Fotografera och publicera affischer på hemsida

Hej!
Jag jobbar i en ideell förening och vi har under åren samlat på affischer vi själva har tryckt, andra föreningars affischer eller som vi har fått. Några av affischerna är producerade av oss själva och i en del fall finns foto med på affischen. I andra fall är det andra organisationers affischer och i en del fall med foton. Vi har också affischer från andra länder som vi har fått. De flesta affischerna är från 80-talet och de har producerats för att spridas offentligt. Nu har vi fotograferat av dem och undrar följande:
Kan vi publicera dem på vår hemsida?
Kan vi trycka en kalender med utvalda affischer och sälja den?

Signatur: 
Nyfiken

Kommentarer

För att få lägga ut affischerna på er hemsida eller trycka upp en kalender behöver ni tillstånd från den som äger rättigheterna till affischerna. Upphovsrätten gäller i 70 år efter det år upphovsmannen dog.
By Pär Öhman