Select Language / Välj Språk

Fotografi på annans egendom

Vad är det som gäller om jag tar kort på annans egendom? Jag vet vad som gäller när man fotograferar människor, men är det samma regler för djur/saker/mark som någon annan äger, utan tillstånd? Om jag tex står på offentlig mark men fotograferar annans ägor med t.ex. dennes bil eller häst, har denne då rätt att kräva ersättning av mig? Är det olagligt att göra så om jag senare publicerar dessa bilder på internet eller säljer dem vidare? Utgå ifrån att jag ej har konsulterat med ägaren.

Signatur: 
Undrande

Kommentarer

Lagen om namn och bild i reklam liksom Personuppgiftslagen gäller endast levande människor. Djur eller döda föremål - undantaget konst som ej är stadigvarande placerade utomhus - kan du fotografera från allmän plats hur du vill. Det går också att från allmän plats fotografera människor och publicera redaktionellt utan att den som är avfotograferad kan invända. Det är först när bilden används i reklamsammanhang eller läggs ut på nätet som tillstånd från den avfotograferade måste finnas. Detta under svenska regler vid fotografering i Sverige. I vissa andra länder t.ex. i Frankrike gäller delvis andra regler.
By SuperAcoAdmin