Select Language / Välj Språk

Frågor om reseblogg

¤ Om jag har en reseblogg och vill lägga upp en bild från en resa med en vän, sambo, släkting etc. antar jag att jag måste ha dennes godkännande. Täcker ett muntligt sådant eller behöver jag skriftligt?

¤ Hur får man rättigheten till en bild någon annan har tagit? Täcker det med att denna säger att man får bilden - eller behövs avtal på det?

¤ Får jag lägga upp foton på mig och en vän på min reseblogg som jag vet kommer säga nej om jag frågar om det är ok att lägga upp fotografiet? Det är inget kränkande material. Gör det skillnad om man bara ser personen bakifrån?

¤ Räknas reseblogg som "i reklamsyfte"?

¤ Gäller samma regler för filmmaterial som fotomaterial?

¤ Om jag köper foton från en professionell fotograf på mig själv - äger han ff rättigheterna då? Kan jag t.ex. lägga upp dessa bilder på Fb, i min blogg etc.?

¤ Om man fått godkännande att använda en bild måste man ändå skriva ut fotografens namn?

¤ Får man använda andras bilder UTAN godkännande om man skriver ut deras namn?

Signatur: 
TS

Kommentarer

Resebloggen kan räknas som reklam och då fordras tillstånd av personer som förekommer i bild eller med namn. Muntligt avtal gäller i Sverige, men är svårare att i efterhand bevisa, varför det är en fördel med skriftliga avtal. Även beträffande andras bilder som man vill använda är det bäst med skriftliga avtal. Även av en vän behövs tillstånd. Är personen inte igenkännbar på bilden eller kan p annat sätt härledas behövs inget tillstånd. Samma regler för filmmaterial gäller. Beställer man porträtt från en fotograf bör man göra upp (skriftligt) om hur man kan använda bilden i fortsättningen. Viktigt att göra detta när man avtal om pris. Fotografen äger rätten men med beställd porträttbild som man betalar för erhåller den avbildade också vissa rättigheter. För att inte hamna i diskussionen är det bäst att skriva ett ordentligt avtal. Fotografens namn skall i största möjliga utsträckning anges. I EU-regler anges att enbart när detta är omöjligt behöver inte så ske. På Internet är det nästan alltid möjligt. För att använda en bild räcker inte att endast ange namn. Tillstånd behövs.
By Staffan Teste

Det är tillåtet att lägga upp fotografier på Internet utan personens tillstånd så länge det inte är kränkande. Om fotografiet är kränkande kan det vara i strid med personuppgiftslagen. Du får inte använda fotografier på personer i marknadsföring. Det går inte att generellt svara på om en reseblogg är marknadsföring. Om resebloggen bara berättar om resan är det ok. Du får däremot inte marknadsföra varor eller tjänster med fotografier på personer utan deras tillstånd. Det är inte tillåtet att använda fotografier på Internet utan upphovsmannens tillstånd, det spelar ingen roll om du skriver ut fotografens namn. Fotografens namn ska alltid anges, även när du fått tillstånd av fotografen att använda fotografiet. Fotografen kan i vissa specifika fall ge dig tillstånd att använda fotografiet utan att du anger namn, men det kräver fotografens tillstånd. Ett skriftligt tillstånd är alltid viktigt för att undvika förvirring i framtiden. Ett muntligt avtal kan vara bindande men är värdelöst om personen glömmer bort eller ändrar sig. Skriftligt tillstånd i form av undertecknat avtal är alltid att föredra framför t.ex. e-postmeddelande. Om ni inte skriver ett avtal är det viktigt att det klart och tydligt framgår vad ni har kommit överens om. Se till att fotografen skriver hur du får använda fotografiet klart och tydligt. Om något är oklart är det viktigt att reda ut det innan ni börjar använda fotografiet. Om du vill använda porträttfotografier på Internet, t.ex. sociala medier, är det viktigt att ni kommer överens om detta när du köper fotografierna.
By Pär Öhman