Select Language / Välj Språk

Friskrivning av ansvar

Hej,

Jag har en mindre webbutik där jag säljer produkter åt andra webbutiker mot provision.

Jag har skrivit följande avtal med varje samarbetspartner för att kunna använda bilder som finns på deras sidor på min egen sida:
"Marknadsföringsmaterial som anses nödvändiga för marknadsföring och försäljning av produkten ska tillhandahållas kostnadsfritt av Leverantören och får användas av XXX i marknadsföringssyfte. Sådant marknadsföringsmaterial är beskrivning av produkten, texter, foton och illustrationer. Det är Leverantörens ansvar att de innehar fullständig upphovsrätt till materialet."

Min fråga är nu: Då jag inte vet om mina samarbetspartners har upphovsrätten till de bilder de har på sin hemsida (och då jag varken har tid och möjlighet att undersöka det), kan jag då med ovanstående avtal friskriva mig och mitt företag från eventuella krav på ersättning som kan komma att riktas mot mig om det skulle visa sig att de företag jag samarbetar med inte har upphovsrätt till de bilder de använder?

Med vänlig hälsning
Rickard

Signatur: 
Rickard

Kommentarer

Upphovsmannen kan inte rikta sitt krav än på den ena än på den andra. Om det är så att din hemsida tillgängliggör en upphovsrättsligt skyddad bild utan tillstånd blir det du som måste betala. Däremot kan du med ditt avtal om leverantörern skriver på rikta samma skadeståndsansåråk gentemot leverantören som du fått betala upphovsmannen. Förhoppningsvis har inte leverantören hunnit gå i konkurs innan dess för annars kan du bli utan ersättningen. Ett tillägg till avtalet kanske vore bra att leverantören också personligen svarar för de krav som kan riktas mot leverantörsföretaget vid upphovsrättsligt intrång.
By Staffan Teste