Select Language / Välj Språk

Gatufoto

Vi satt och diskuterade gatufoton och PuL.
Gatufoton är ju inget problem, men om man lägger upp bilden på nätet och någon känner igen en person på bilden och börjar att dikutera den person men namn mm.
Bryter jag mot någon lag då?

Signatur: 
Mapper

Kommentarer

En bild är en personuppgift och förtalas personen på bildfen bryter det mot PUL, som övervakas av datainspektionen. Samma sak gäller om bilden utnyttjas i reklam och persoinen är igenkännbar eller namngiven. I övrigt är det god sed som gäller.
By Staffan Teste