Select Language / Välj Språk

Göra trycksak med elevarbeten

På högstadiet där jag jobbar önskar jag trycka upp en "målarbok" med illustrationer av en enskild elev. Jag vill göra upp ett avtal där eleven bibehåller upphovsrätten till verken, men där skolan får tillåtelse att trycka upp säg 500 ex. Finns det färdiga "typmallar" att få tag på för den här typen av ärenden? Hur stor summa är skäligt att ersätta eleven med (arbetet har gjorts under lektionstid)? Avtalet behöver givetvis vårdnadshavares underskrift (eleven under 18 år). Finns det andra viktiga punkter som borde tas upp i ett dylikt avtal?

Signatur: 
sofia

Kommentarer

BLF www.blf.se har en fotoguide med olika avtalsutkast. Kanske kan den fungera som grund.
By Staffan Teste