Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

HD-dom 21/2 om avritat foto

Kan ett fotografi av Christer Pettersson utnyttjas i en målning utan tillstånd?

Högsta domstolen tillkännager sin dom den 21 februari i tvisten mellan fotografen Jonas Lemberg och konstnären Markus Andersson. Andersson har i en målning som han kallat Syndabockar utnyttjat Lembergs fotografiska verk av Christer Pettersson.

Lemberg stämde konstnären och vann i tingsrätten, men förlorade sedan i Svea Hovrätt. Nu avgörs saken i Högsta domstolen. Båda underrätterna betonade att det saknades prejudikat i frågan.

När Svea Hovrätt fällde avgörande till konstnärens fördel uttalade jur. kand. Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, som representerar fotografen i Högsta domstolen tillsammans med jur.kand. Pär Öhman:

  • Domstolen diskriminerar återigen fotograferna.
  • Med Svea Hovrätts dom tillåts konstnärer att använda sig av fotografier hursomhelst i sina konstverk utan att tillfråga upphovsmannen, fotografen. Hovrätten vrider klockan tillbaka till tiden då foto hade en egen lag, fotolagen och var underordnad konstnärernas verk. Domen strider helt emot införandet av fotografi i upphovsrättslagen 1994 då fotografi likställdes med alla andra upphovsrättsskyddade verk och fick ett skydd mot bearbetning.

1989 förlorade en fotograf gentemot en konstnär i Högsta domstolen just därför att fotografi den gången (i gamla fotolagen) inte hade något bearbetningsskydd. Idag är detta införlivat i gällande lag.

  • Trots att konstnären i målet medger att han använt sig av fotografen Jonas Lembergs fotografi av Christer Pettersson drar hovrätten slutsatsen att konstnären skapat ett eget självständigt verk.
  • Detta kan knappas ha varit lagstiftarens mening då bearbetningsskyddet för fotografen införde 1994. Hovrätten uttrycker i sin dom att praxis saknas varför det ter sig naturligt att Högsta domstolen får avgöra saken, säger Staffan Teste.
  • I tingsrätten talas om att fåror och ljussättning skulle vara annorlunda i målningen än i foto.
  • I själva verket är ljussättningen i stort sätt densamma i målning och foto. Det visar inte minst en konvertering av de båda verken som lämnats in som bevisning i rätten. Där ändras ljus till mörkt och tvärtom. Beviset visar att konstnären följt fotografiets ljussättning.
  • I Högsta domstolen är vi övertygade om att fotografi får det skydd som utlovades i lagförändringen 1994. Skyddet för ett fotografiskt verk och bearbetning måste vara mycket vidare än vad hovrätten anser. Rätten har också att ta hänsyn till EU-lagstiftningen där domstolarna uttalat att fotografi har samma skydd som övriga upphovsrättsliga verk.

I Högsta domstolen visades Lembergs fotografi upp i olika slags kopior, blanka, matta och canvas. Inte minst för att visa att ett fotografi som kopieras i canvas på duk som liknar målningsduken ger ett mera snarlikt intryck gentemot mlningen. När Svea Hovrätt i sin dom hävdade att fotografiet gav ett annat uttryck hade de enbart en blank kopia av fotografiet att ta ställning till. De fem domarna i Högsta domstolen får nu avgöra bl.a. hur europeisk lagstiftning skall tolkas i detta mål.