Select Language / Välj Språk

Hopkok av bilder

Får jag lov att klippa ut en liten del av olika bilder från google för att sedan skapa mig en egen helt ny bild? Och hur får jag då lov att använda mig av "min" nya bild?
Eller går copyright-lagen in även där?

Signatur: 
Kitty

Kommentarer

Fotografier har ett bearbetningsskydd i upphovsrättslagstiftningen. Bilder som tas från Internet är kopior och de nya bilder som därefter tillverkas är exemplarframställning och otillåtet citat av ursprungsbilden. Vad som däremot kan vara möjligt är s.k. metakonst dvs. att ngon köper ett av fotografen utgivet exemplar som är en originalutgivning, klipper i den och framställer med hjälp av originalbittarna ett nytt konstverk. Ett sådant fall har prövats när det gäller konstverk och befanns lagligt i högsta domstolen. Ditt exempel ovan kan göras för privat bruk och användas i hemmet, men ej för kommersiellt utnyttjande då det innebär ett intrng.
By Staffan Teste