Select Language / Välj Språk

I marknadsföring utan medgivande

Det visade sig nyligen att en bild som lagts upp på everystockphoto.com av mig nu använts i marknadsföringssyfte av en skola. Jag har inte gett mitt medgivande att varken denna bild läggs upp för försäljning av fotografen eller att den används för marknadsföring. Eftersom det är den som publicerar som bär ansvaret tänker jag således kontakta skolan för ersättning.

Hur kan jag ta reda på lämplig ersättningssumma?
Kan jag även få ersättning av fotografen eftersom den finns till försäljning?

Signatur: 
F

Kommentarer

Det finns inga fasta ersättningssummor för användning av bild på personer i marknadsföring. Utifrån annonsen får du göra en skälighetsbedömning där du bl.a. kan hämta vägledning från modellarvoden för liknande annonser. Det stämmer att det är skolan som är ersättningsskyldig för annonsen. Även fotografen kan vara ersättningsskyldig för att han eller hon använder fotografiet i marknadsföring för själva fotografiet. Om skolan inte vill betala och ni behöver hjälp så skriv till ohman@bildombudsmannen.se.
By Pär Öhman