Select Language / Välj Språk

Idellaföreningar publicering av bilder

Får ideella föreningar publicera bilder marknadsföringssyfte på sina medlemmar utan deras medgivande i sociala medier?

Signatur: 
Knorris

Kommentarer

När det gäller lagen om namn och bild i reklam finns det ett undantag för ideella föreningar. Så länge de inte bedriver ekonomisk verksamhet kan de publicera bilder p personer såvida de inte anger alla sina medlemmar från a till ö då träder personuppgiftslagen till och de behöver ha tillstånd. Du kan dock kontakta dem och berätta att du inte vill förekomma i bild så får du se hur de hanterar det.
By Staffan Teste