Select Language / Välj Språk

Inget emot att mina bilder sprids

Hej! Jag tar en hel del bilder och publicerar en del av dem på Internet på diverse forum och på min egna hemsida. Jag har läst en del om bildstölder och sett hur många skriver långa haranger på sina hemsidor om att bilderna absolut inte får stjälas, lånas, länkas, visas och så vidare utan upphovsrättsinnehavarens godkännande. Själv vill jag göra precis tvärtom. Jag har inget emot att mina bilder sprids på Internet så länge det är i icke-kommersiella sammahang. Hur gör jag för att detta skall framgå tydligt?

Signatur: 
Oskar

Kommentarer

Du kan ge sidan ett copyrightmärke och sedan skriva precis det du vill. Därefter ger du din emailadress så att den som undrar kan kontakta dig. Copyrightmärket talar om att du innehar upphovsrätten och kan beivra kommersiella intrång.
By SuperAcoAdmin