Select Language / Välj Språk

Klippa ut delar av foto och pubicera?

Hej!
Min arbetsgivare vill publicera bilder på mig och mina arbetskamrater på hemsidan. Han tänker klippa ut en ansiktsbild på var och en av oss ur en gruppfotobild som en professionell fotograf tagit.

Mina frågor är: Kan han verkligen göra detta utan att förvanska någon annans verk? Det får han väl inte?
Får han sedan publicera dessa urklipp på Internet utan fotografens medgivande? Fotot är från början inte digitalt.
Kan en kommunal skola hävda att den måste ha bilder på alla anställda publicerade på Internet?

MVH

Fröken

Signatur: 
Fröken

Kommentarer

Det är inte tillåtet att beskära en gruppbild utan upphovsmannens samtycke. Det spelar ingen roll om fotografiet från början inte är digitalt. För publicering på Internet krävs fotografens medgivande. Vad en kommunal skola har för policy gällande bilder på alla anställda på internet regleras inte i lag. Om en skola vill ha bilder på alla anställda krävs det att skolan inhämtar upphovsmannens samtycke.
By Pär Öhman