Select Language / Välj Språk

Konstverk i reklam

Får man i en reklambroschyr använda sig av ett känt konstverk som finns avbildat (fotograferat) i exempelvis en konstbok, om tavlans upphovsman varit död i minst 70 år? Eller har exempelvis muséet som äger tavlan ensamrätt till avbildningar av densamma?

Signatur: 
Valle

Kommentarer

För att använda bilden behöver du egentligen tillstånd av den fotograf som har upphovsrätt till fotografiet av konstverket. I praktiken är det oerhört svårt för fotografen att veta att du använt just hans bild om bilden föreställer något som många fotograferat t.ex. Monalisa. Något tillstånd av museet behöver du inte.
By SuperAcoAdmin