Select Language / Välj Språk

Måla av mina fotobilder

Hej
Jag undrar om det är tillåtet att gå in på min fotografiska fågelblogg och måla av mina bilder utan mitt tillstånd.

hälsningar

Patricia Nordforss

Signatur: 
Patricia

Kommentarer

Det är inte tillåtet att måla av fotografier utan att först inhämta upphovsmannens samtycke. Upphovsrätten gäller i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan konstart eller i annan teknik. I undantagsfall kan det vara tillåtet att använda fotografier som förlaga men för detta krävs det att konstnären skapar ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av fotografens upphovsrätt. Var denna gräns går beror på det enskilda fallet men det krävs mer än att ändra några färger eller att spegelvända fotografiet.
By Pär Öhman